Par mums

SIA ,,Siguldas bloks” ir dibināts 1993.gadā un ir viens no vadošajiem uzņēmumiem betona bloku, bruģakmens, ielu un ietvju apmaļu ražotājiem Latvijā.Uzņēmumā betona izstrādājumu ražošana tiek veikta ar vibropresēšanas metodi, izmantojot ,,BESSER” un ,,HESS” tehnoloģiskās iekārtas.

SIA ,,Siguldas bloks” ražotie izstrādājumi ir novērtēti ar sākuma tipa testēšanu, kā arī ar ražotnes un ražotāja produkcijas kontroles sistēmas inspicēšanu un ir pakļauti uzraudzības audita testēšanai un ražotāja produkcijas kontroles novērtēšanai un apstiprināšanai. Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centra veiktās novērtēšanas rezultāti apstiprina, ka produkcijai izvirzītās kvalitātes prasības, kas ir formulētas normatīvajos dokumentos LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2017; LVS 1339:2003; LVS EN 1339:2003/AC:2007, LVS 1340:2003; LVS EN 1340:2003/AC:2007 un uzņēmuma tehniskajos noteikumos LV UTN 000310929-02-16, LV UTN 000310929-04-14 ir izpildītas.

Administrācija
  Birojs +371 67972306 birojs@siguldasbloks.lv
Valdes priekšsēdētājs Vairis Dalke +371 29211821 vairis@siguldasbloks.lv
Valdes loceklis Juris Feldmanis +371 29298750 juris@siguldasbloks.lv
Galvenā grāmatvede Anna Aizbalte +371 67971990 birojs@siguldasbloks.lv